Straightforward is een onafhankelijk technisch adviesbureau gespecialiseerd in zonnestroomprojecten. Sinds 2008 werkt Straightforward voor toonaangevende partijen in de zonnestroom en ondersteunt bij het realiseren van financierbare en optimaal presterende solar projecten. Straightforward opereert op basis van gelijkwaardigheid en streeft naar langdurige samenwerkingsrelaties.

Het team bestaat uit bevlogen professionals. De aanpak is pragmatisch, betrokken, onafhankelijk en objectief. Kennis van regelgeving, normen en werkingsprincipes worden gecombineerd met uitgebreide praktijkervaring.

Straightforward heeft diepgaande kennis van alle technische aspecten van zonnestroom en helpt projectontwikkelaars, investeerders, banken en systeemeigenaren bij het realiseren van goed presterende en veilige zonnestroominstallaties op dak, veld en water.

Het totale vermogen van projecten begeleid door Straightforward, is inmiddels meer dan 2 GWp; dat zijn meer dan zes miljoen zonnepanelen!
Elbert-Jan Achterberg, oprichter en directeur van Straightforward, is lid van de normcommissie voor zonne-energiesystemen NEC 82 en, namens branchevereniging Holland Solar, lid van het college van deskundigen van Stichting SCIOS (Scope 12, gecertificeerd inspectiesysteem voor Zon PV-installaties).

Straightforward is SCIOS Scope 12 en VCA* gecertificeerd, lid van branchevereniging Holland Solar en Storage NL.

 
Mauritslaan 49
6129 EL Urmond

telefoon: +31 (0) 88 1662700
email: info [at] straightforward.nl

KvK: 60821337