laatste herziening 25 mei 2021

Straightforward kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Straightforward, en/of omdat u een sollicitatie heeft gestuurd naar aanleiding van een van onze vacatures.

Straightforward kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw mailadres
  • Uw IP adres (?)

Indien u een sollicitatie aan ons stuurt, verwerken wij ook:

  • Uw geslacht
  • Uw nationaliteit en uw talen
  • Uw opleidingen
  • Uw arbeidsverleden

Straightforward verwerkt uw persoonsgegevens om telefonische contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen. Daarnaast kan Straightforward uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Gegevens van sollicitanten die door Straightforward worden verzameld en verwerkt zijn relevant voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is. Op grond van de AVG verwijdert Straightforward de gegevens van sollicitanten uiterlijk vier weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure.

Straightforward verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Straightforward verkoopt geen persoonlijke gegevens aan enige derde partij.

Op de website van Straightforward worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses en klikgedrag op de website. Straightforward gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Straightforward neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maateregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Straightforward maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Straightforward.

Deze privacyverklaring kan door Straightforward worden gewijzigd of herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd op de website. De privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op de datum die het begin van deze privacyverklaring wordt vermeld.