Project- en programmamanagement

Complete ondersteuning voor alle aspecten van zonnestroom, van haalbaarheid tot monitoring van de installatie

 

 

Projectbegeleiding 

Complete begeleiding van uw project. Uitwerking business case, begeleiding aanbesteding en uitvoering, monitoring en onderhoud. Straightforward neemt u stap voor stap mee om uw project tot een succes te maken, voor nu en in de toekomst. Voor de uitwerking van business cases werkt Straightforward samen met VanAtotZon.

 

 

 

 

Programma Management

Straightforward verzorgt  project- en programma-management voor projecten en programma’s waar duurzame technische innovaties en markt bij elkaar komen.  Straightforward helpt organisaties bij het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, samenwerkingen, werkwijzen en marktbenaderingen.

 

 

Bestek

Op basis van een uitgebreide opname (schouw) wordt een programma van eisen en bestekmatige beschrijving van uw project opgesteld om u in staat te stellen aanbiedingen uit de markt te halen die compleet en vergelijkbaar zijn. Indien gewenst verzorgt Straightforward ook de aanbesteding en adviseert bij de beoordeling van voorstellen.

 

 

 

 

Engineering 

Gedetailleerd ontwerp van complexe PV projecten. Op basis van een uitgebreide opname wordt een gedetailleerd ontwerp opgesteld van de installatie, waarbij alle constructieve en elektrotechnische details worden vastgelegd en getoetst (maximale dakbelasting, windvastheid, aansluitwaarde elektrische aansluiting, blindvermogen, …). Een opbrengstprognose maakt uiteraard ook deel uit van de projectengineering.

 

Technische oplevering

Onafhankelijke controle van de uitvoering van uw PV systeem. Een grondige inspectie en diverse metingen geven zekerheid over de uitvoeringskwaliteit. Thermografie en metingen van de stroom-spanning karakteristiek van de strings maken deel uit van de oplevercontrole. Indien gewenst wordt de rapportage volgens NTA8013 uitgevoerd.

 

 

 

Technische Due Diligence

In opdracht van banken en verzekaars voert Straightforward  grondige technische due diligence onderzoeken uit aan PV systemen.  Alle aspecten van het systeem van engineering tot en met uitvoering worden doorgelicht om een waarborg te geven dat de systeemopbrengst, ook op langere termijn, optimaal is en om de financiers zekerheid te geven over het rendement van hun investering. Naast een review van engineering en een controle van uitvoering worden een thermografische inspectie en  diverse metingen  uitgevoerd.

 

 

Kwaliteitsbewaking

De keten tussen opdrachtgever en uitvoerd is bij inkoopacties vaak lang. Om de kwaliteit van de installaties te garanderen is externe kwaliteitsbewaking een essentieel hulpmiddel.  Straightforward verzorgt de technische kwaliteitsbewaking door steekproefsgewijze inspecties (ook tijdens uitvoering) en workshops voor installateurs.

 

 

 

 

Expertise

Onafhankelijk expertise onderzoek bij schade, storingen, verminderde opbrengst.  

 

 

 

 

 

 

 

Training voor ontwerpers, adviseurs en installateurs van PV systemen

Intensieve training voor iedereen die PV systemen en hun onderdelen door en door wil begrijpen om optimale systemen te ontwerpen, om klanten goed te kunnen informeren en om de beste systemen te realiseren.