‘It’s the end of the World as we know it and I feel fine’

REM, Document, 1987

De transitie naar duurzame energie is noodzaak en kans. Noodzaak om onze kwaliteit van leven te behouden zonder onze leefomgeving nog meer te beschadigen. Kans op nieuwe bedrijvigheid en economische ontwikkeling.

‘Als je focust op de kosten gaat de kwaliteit omlaag. Als je focust op de kwaliteit gaan de kosten omlaag’

Duurzame energie kenmerkt zich door een hoge initïele investering, gevolgd door lage operationele kosten. Deze lage operationele kosten zijn bepalend voor het economisch rendement van het project. Vandaar dat Straightforward altijd zoekt naar de maximaal haalbare kwaliteit in projectuitvoering, van componentkeuze tot ontwerpoplossing.

‘Dingen eenvoudig maken is moeilijk, dingen ingewikkeld maken is veel eenvoudiger’

De filosofie van Straightforward is, zoals de naam al aangeeft, eenvoudig en recht vooruit. Zaken zo snel mogelijk helder maken en de volgende stappen identificeren.

‘Wie denkt dat kleine dingen niet belangrijk zijn heeft nog nooit een nacht doorgebracht op een kamer met een mug’

Zeno, filosoof, 334 – 262 V.C.

De uitgebreide ervaring van Straightforward met complexe projecten, publiek-private samenwerkingen en verandertrajecten zorgt ervoor dat het overzicht wordt bewaard, zonder het detail uit het oog te verliezen.